When They Fall Asleep / Nadezhda Radulova

13_svoboda_tzekova_kogato_zaspiat_radulova

 

When_they_asleap_format_bg_book_design

2015, “When They Fall Asleep”, Nadezhda Radulova, 60 pages, Janet 45 Printing and Publishing Company, PLOVDIV / BULGARIA, ISBN 97861918617432014

Design: Svoboda Tzekova